Intézmények értékelése


Bár a köznevelési intézményekben a minőségirányítási terv, az ÖMIP nem kötelezően, jogszabályban előírt elem, az intézmények önértékelése továbbra is feladat, hiszen a tervezett életpálya modellben fontos információk forrása lehet.  Az értékelés és elemzés egyik módja a normákhoz való hasonlítás (az ideálishoz képest milyen az óvoda, iskola). Mi más utat követünk: az értékelés nem minősítés (mely rossz esetben ítélet is), hanem fejlesztési célok kitűzése és az azokhoz vezető út, a tervezés segítése. Ez a teljesítményértékelés helyett a teljesítmény menedzsment filozófiája.

 

Szakértői segítséget kínálunk az egyes intézményi sajátosságokhoz illeszkedő, jól kezelhető önértékelési rendszerek kidolgozásához.

back to top