e-Tréningek


 

Az e-Tréning egy olyan továbbképzési forma, amely lehetővé teszi az egyéni időtervhez igazodó rugalmas részvételt, nem jár jelentős utazási költséggel és időráfordítással, szórakoztató és izgalmas. A képzés egy erre a célra kialakított internetes felületen történik: minden jelentkező felhasználónevet és jelszót kap, ezzel tud belépni a tanfolyamra.

 

A Hallgatók csoportokra osztva dolgoznak, melyeket egy-egy mentor irányít. A mentor a kezdetektől végigkíséri a munkát, ő a résztvevők, a csoport személyes segítője. Az indító napon (ez az egy személyes találkozó) bemutatja a felületet, majd a későbbiekben értékeli a beküldött munkákat, tanácsot ad, kérdésekre válaszol, vitatkozik a csoport fórumán. Az e-Tréning, nevéből fakadóan, interaktív tanfolyam, ahol emberek és nem személytelen számítógépek dolgoznak együtt - virtuális térben. Az elvégzendő feladatok mindig a Hallgatók napi munkájához kötődnek, saját intézményükben, saját tanulóikkal megoldandó problémákra vonatkoznak.

 

Fejlesztési tervek készítése, előkészítése, alkalmazása az iskolai oktatás és nevelés során (30 óra)

Akkreditációs szám: OKM-4/210/2009

A továbbképzés célja:

A továbbképzés célja a pedagógusok tájékoztatása a vonatkozó jogszabályokról. A képzés során a résztvevők ismereteinek bővítése és gyakorlati tapasztalatok nyújtása a diagnózisok pedagógiai értelmezéséhez, kompetenciáinak bővítése a fejlesztési igényekre alapuló fejlesztési tervek elkészítéséhez és ezek alkalmazásához. Olyan lehetőségek feltárása és megismertetése, amelyek birtokában a tanulók különféle fejlesztési igényeit figyelembe tudják venni a tanórai foglalkozásokon is. A továbbképzés célul tűzte ki a hallgatók rendszerszemléletének, kooperációs attitűdjének fejlesztését: annak tudatosítását, hogy a fejlesztés annál hatékonyabb, minél teljesebb része vesz részt abban a tanulót körülvevő környezetnek.

A képzés feladatai:

A továbbképzés feladata a hallgatók megismertetése a vonatkozó jogszabályokkal. Gyakorlati példák nyújtása a különböző diagnózisok pedagógiai értelmezéséhez, a fejlesztési igényekre alapuló fejlesztési tervek elkészítéséhez, és ismeretek nyújtása ezek alkalmazásához. Olyan tanulásszervezési módok megismertetése, amelyek alkalmazása során a pedagógusok a tanulók különféle fejlesztési igényeit a többi tanulóval közös tanórai foglalkozás keretében is figyelembe tudják venni és ennek alapján képesek lesznek megtervezni tanóráikat, foglalkozásaikat. A hallgatók rendszerszemléletének, kooperációs attitűdjének fejlesztése: annak tudatosítása, hogy a fejlesztés annál hatékonyabb, minél teljesebb része vesz részt abban a tanulót körülvevő környezetnek.

Összes tanulási időszükséglet: 30 óra.
A képzés elvégzésének időtartama: 2 hónap.

A 30 órás e-Tréning költsége: 30.000 Ft/fő


 Részletes leírás

Elégedettségi összesítés

Nehezen , de nevelhető gyerekek sajátosságai- távoktató pedagógus-továbbképzés (30 órás)

Akkreditációs szám: OKM-4/159/2009

Nehezen, de nevelhető gyerek sok és sokféle van egy iskolában : "papíros", és "nem papíros", szembetűnő problémával, vagy rejtett, ám annál súlyosabb nehézséggel küzdő.

A számtalan probléma és megjelenési formának megfelelően a képzés holisztikus szemlélettel térképezi fel a XXI. századi iskola világát a nehezen, de kezelhető gyerekek szemszögéből. Gyakorlati tanácsokkal szolgál a főleg beilleszkedési, viselkedés zavarok kezelésében, bemutatja a segítőket és lehetőségeiket, módszereket és egyedi eseteket vázol. Rengeteg kép, ábra, és sok, a megértést segítő, legkülönbözőbb műfajú filmrészlet segít empatikusan nézőpontot váltani a gyerekek világához. A kurzus az önreflexiót is gyakoroltatva, élményeken keresztül segít megtanulni magunkat is a gyerek tükrében.

A továbbképzés célja az iskolai pedagógusok szemléletmódjának formálása az egészséges pszicho-szociális iskolai környezet kialakítására. A résztvevők ismereteinek, kompetenciájának bővítése, növelése a nehezen, de nevelhető gyerekek iskolai nevelésének komplex megközelítése érdekében. A megszerzett jártasságok készségszintű alkalmazása az iskolai egyéni bánásmódot igénylő tanulók esetében. Továbbá a képzés célul tűzte ki az iskolai nevelést segítő szakemberekkel, társintézményekkel való hatékony együttműködéshez szükséges aktualizált ismeretek nyújtását.

Összes tanulási időszükséglet: 30 óra.
A képzés elvégzésének időtartama: 2 hónap.

A 30 órás e-Tréning költsége: 30.000 Ft/fő


 Részletes leírás

Elégedettségi összesítés

Újszerű tanulásszervezés - távoktató pedagógus-továbbképzés (30 óra)

Akkreditációs szám: OKM-4/209/2009

A képzés elősegíti a tanuló-megismerésen alapuló hatékony tanulásszervezési formák - az egyénre szabott, páros- és csoportmunka, a kooperációra épülő munkaformák; a scriptes tanulás, a problémaalapú tanulás, a pedagógiai projekt, a témanap-témahét, a moduláris és a tantárgytömbösített oktatás megismerését, szabadidős, illetve tanórai alkalmazását. A képzéssel segítünk Önnek a következő kérdések megválaszolásában: Milyenek a tanítványaim? Hogyan tudom őket jobban megismerni? Mitől függ, hogy milyen tanulásszervezési eljárást választok? Milyen tanulási lehetőségek vannak az iskolán kívül, kint a szabadban? Hogyan működjünk együtt tanórai keretekben? Lehet-e kicsengetés-becsengetés nélkül szervezni a tanulási folyamatot? Mit tehetek, hogy több sikerélményem legyen?

A képzés feladatai:

A továbbképzés feladata a hallgatók megismertetése a vonatkozó jogszabályokkal. Gyakorlati példák nyújtása a különböző diagnózisok pedagógiai értelmezéséhez, a fejlesztési igényekre alapuló fejlesztési tervek elkészítéséhez, és ismeretek nyújtása ezek alkalmazásához. Olyan tanulásszervezési módok megismertetése, amelyek alkalmazása során a pedagógusok a tanulók különféle fejlesztési igényeit a többi tanulóval közös tanórai foglalkozás keretében is figyelembe tudják venni és ennek alapján képesek lesznek megtervezni tanóráikat, foglalkozásaikat. A hallgatók rendszerszemléletének, kooperációs attitűdjének fejlesztése: annak tudatosítása, hogy a fejlesztés annál hatékonyabb, minél teljesebb része vesz részt abban a tanulót körülvevő környezetnek.

Összes tanulási időszükséglet: 30 óra.
A képzés elvégzésének időtartama: 2 hónap.

A 30 órás e-Tréning költsége: 30.000 Ft/fő


 Részletes leírás

Elégedettségi összesítés

back to top