Módszertani anyagok


Cégünk eszköztára az utóbbi években lényegesen gyarapodott a közoktatási intézményekben folytatott minőségfejlesztő munka során.
Cégpolitikánk része, hogy nem fordítunk energiát fejlesztéseink rejtegetésére, "titkosítására" - a kifejlesztett eszközöket, eljárásokat szívesen bocsátjuk a minőségfejlesztés útján haladó, vagy most induló intézmények rendelkezésére.
Folyamatosan bővítjük a témaköröket és az egyes fázisokhoz tartózó letölthető anyagokat.

Ha valamely eszköz, eljárás elsajátításához vagy alkalmazásához tanácsadói segítséget kívánna igénybe venni, forduljon irodánkhoz.

Az üzleti célú felhasználás jogával a Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft., illetve az adott intézmény rendelkezik, így azok továbbadása, értékesítése és más anyagok részeként való felhasználása a jogtulajdonos beleegyezésével történhet!

Feladat és erőforrás leltár

Bármely program indításának feltétele, hogy tervezhetővé tegyük a munkatársakra háruló feladatokat és a szükséges erőforrásokat, valamint számba vegyük a támogató és esetlegesen akadályozó körülményeket.

Erőtérelemzés
Az erőtérelemzés során számba kell venni azokat a tényezőket, amelyek egy projekt bevezetését - pl.  minőségfejlesztés - vagy egy probléma megoldását segítik vagy gátolják.(Leírás: Dr. Horváth Attila: Minőségbiztosítási technikák (B Műszaki Könyvkiadó 1999.)  Letöltés 

 

Kulcsemberek térképe
Egy szervezeti változás - pl. a minőségfejlesztés - bevezetése során feltétlenül szükséges tudni, hogy kik és mennyire befolyásolhatják a cél elérését. Ehhez nyújt segítséget, ha elkészítjük a kulcsemberek térképét. (Leírás: Dr. Horváth Attila: Minőségbiztosítási technikák (B Műszaki Könyvkiadó 1999.)  Letöltés 

 

Nyilatkozat a munkában való felelősségvállalás mértékéről
A nyilatkozat kitöltése módot ad munkatársainknak arra, hogy átgondolják, milyen szinten képesek az adott projekt megvalósításában részt venni. A projekt vezetőinek pedig tájékoztatást nyújt arról. Hogy kire, milyen feladatokban lehet számítani. Érdemes összevetni a kulcsemberek térképével.  Letöltés 

A partnerek - érdekelt felek - azonosítása, partneri igény, elégedettség és elégedetlenség felmérés

Az érdekelt felek - partnerek - azonosítása, partner igény, elégedettség és elégedetlenség felmérés
A fázis céljának, feladatainak áttekintése: eszköz és módszerajánlattal.  Letöltés 

 

Partneri kommunikációs táblázat
A táblázatban rendezhetőek a partnerek azonosításakor kapott adatok és a kapcsolódó intézményi feladatok.  Letöltés 

 

Módszertani tábla a partneri igényfelméréshez
A táblázat felhasználható a partneri igényfelmérés tervezésekor, szabályozásakor.  Letöltés 

 

Klímaóra: Gyermek elégedettség, elégedetlenség vizsgálat
Specifikus módszertan az óvodások és kisiskolások igény és elégedettség mérésére.  Letöltés 

 

Értékelő táblázat a Klímaóra dokumentumhoz  Letöltés 

 

Autizmussal élő gyermekek elégedettségfének/elégedetlenségének és igényeinek mérése
Az Autizmus Kutatócsoport Kísérleti Általános Iskola és Szolgáltató Központ munkatársai által készített speciális módszertani anyaggal az intézmény munkatársai segíteni kívánják az országban szervezett autizmussal élő gyermekek csoportjaiban a partnerközpontú működés kialakítását.  Letöltés 

 

A Csepeli Pedagógiai Szolgáltató Központ munkatársai által készített partneri igényfelmérő eszközök a COMENIUS 2000 I. PSZSZ modell megvalósítása során.  Letöltés 

Intézkedési terv készítése

Ajánlás az intézkedési tervek ütemezéséhez

Az ajánlott intézkedési terv segítséget nyújt ahhoz, hogy:

  • a célok / feladatok összesített formában jelenjenek meg,
  • az ütemezés átlátható,
  • a végrehajtás reálisan és konkrétan tervezhető,
  • a feladatok végrehajtásának nyomon követése egyszerűbb legyen,
  • a módosítások vezetése átlátható legyen az értékelés, ill. szükség esetén a korrekció miatt.

 Letöltés 

 

Gantt diagram a pedagógusok egész évi feladatainak tervezéséhez: a domonyi Koren István Általános Iskolában készült.  Letöltés 

Intézkedési terv megvalósítása

Az információ szükségessége és útja
Több intézményben jelenik meg problémaként az információáramlás zavara.
Az információ útjának pontos kidolgozásához, információs lánc készítéséhez nyújt segítséget és mintákat az anyag.  Letöltés 

 

Segédlet minőségi körök tevékenységének kialakításához
Segítséget nyújt a minőségi körök megalakításához és működtetéséhez, mintát ad azok feladatainak és hatásköreinek szabályozásához.  Letöltés 

 

Pedagógus önértékelési modell (B óralátogatások kapcsán).
A modell segítséget nyújt ahhoz, hogy a vezetők szívesebben menjenek órát látogatni, a kollégák pedig önértékelésük és a látogató tapasztalatai alapján tervezzék meg további fejlődésüket.  Letöltés 

Irányított önértékelés

Előkészítés az irányított önértékelés végrehajtásához 
Az anyag segítséget nyújt az irányított önértékelés tervezésének szakaszában.  Letöltés 

 

Az irányított önértékeléshez az OM által ajánlott KMD Gyors Önértékelési Modell kérdőíveinek szerkeszhető változata.  Letöltés 

 

A minőségfejlesztő munka során alkalmazott módszerek hatékonyságának vizsgálata.  Letöltés 

back to top