Rövid képzések


A pedagógus-továbbképzésekről szóló jogszabály megengedi a kötelező továbbképzések egy részének nem akkreditált formákban történő teljesítését. Ennek az igénynek megfelelve ajánljuk fel legalább 5 órás rövid programjainkat, amelyeket akkreditált képzéseink témaköreiben, vagy igény szerinti témában tudunk megtartani.

Néhány példa felkéréseink témáiból:

  • Mitől agresszívak a gyerekek?
  • Ki nevel kit? A felnövő új generáció sajátosságai.
  • A pedagógus személyisége - művész vagy mesterember?

 

A referencia-intézményi működéséhez:

Felsőoktatási gyakorlóhely (8 óra)

Intézményi csoport felkészülése felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására

 

A képzés célja, hogy a referencia intézményeket, azok érintett kollégáit segítse abban, hogy tudatosan és eredményesen felkészülhessenek arra, hogy felsőoktatási intézmények partnerintézményévé, szakmai gyakorlóhellyé válhassanak. Ennek kapcsán megismertetni a résztvevő pedagógusokkal a megújult pedagógusképzés szemléleti változásával, tanuláselméleti hátterével, gyakorlatorientált módszertanával. Lehetőséget nyújtani arra, hogy az intézmények szembesüljenek a jelenlegi felkészültségük szintjével és megismerjék a minimálisan elvárt feltételeket (jogi, szervezeti, humán-erőforrás, stb.)

 Részletes leírás

Hálózatépítés (15 óra)

Hálózatépítés a referencia - intézményi működéshez

 

A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek az intézményükben a referencia-intézményi szakmai szolgáltatásokat sikeresen segítő belső hálózatot és az azt segítő külső, szakmai hálózatot létrehozni. Ismerjék a referencia-intézményekre értelmezett hálózat fogalmat (standardot), azt helyesen alkalmazzák a napi gyakorlat tervezésekor.

 Részletes leírás

Hálózati együttműködések, kapcsolatok (15 óra)

Hálózati együttműködések, kapcsolatok

 

A résztvevők felkészítése a hálózatépítéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudás közvetítésével az intézményközi, horizontális tanulás megszervezésére. a referenciaintézmények saját hálózatainak, valamint az önfejlesztés formáinak kialakítására.

 Részletes leírás

Marketing és PR (15 óra)

Marketing és PR tevékenységek a referencia - intézményi működéshez

 

A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek az intézményükben a referencia-intézményi szakmai szolgáltatásokat sikeresen bevezetni egy kvázi piacra, azokat kommunikálni és megfelelő PR tevékenységgel hatékonyan működtetni. Ismerjék a referencia-intézményekre értelmezett marketing és PR fogalmakat, azokat helyesen alkalmazzák a napi gyakorlat tervezésekor.

 Részletes leírás

PR tevékenységek és célirányos kommunikáció (15 óra)

PR tevékenységek és célirányos kommunikáció

 

A továbbképzés célja, hogy a leendő referenciaintézmények vezetőit és pedagógusait felkészítse a referenciaintézmény kínálatának szolgáltatói piacon történő megjelenítését támogató PR tevékenységek és célirányos kommunikáció sikeres tervezésére és megvalósítására.

 Részletes leírás

Szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás szervezési feltételrendszer kialakítása (15 óra)

A referencia - intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás szervezési feltételrendszer kialakítása

 

A továbbképzés célja, hogy segítse és felkészítse a referencia intézményeket abban, hogy a hálózati tanulás intézményi munkaformái beépüljenek a mindennapi gyakorlatba (hospitálási rendszer erőforrásainak, feltételeinek biztosítása, látogatók fogadása, műhelyek szervezése, vagy a részvétel szervezése helyben vagy más helyszíneken.).

 Részletes leírás

Szolgáltatási feltételrendszer kialakítása (15 óra)

A referencia - intézményi működéshez szükséges szolgáltatási feltételrendszer kialakítása

 

A résztvevők képesek legyenek az intézményükben a referencia-intézményi szakmai szolgáltatásokat megszervezni és működtetni. Ismerjék a referencia-intézményekkel szemben támasztott követelményeket (standardok).

 Részletes leírás

Hátrányos helyzetű célcsoportok kezelése - 25 órás képzés

Problémás, nehezen kezelhető gyerekek kezelése óvodától az iskoláig (Határon túli magyaroknak tartott képzés)

back to top