Cégismertető


Küldetésünk

Az 1998-ban alakult Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft. fő területe a képzés és a humán tanácsadás, szakértés. Üzletfilozófiánkat a személyesség jellemzi: szolgáltatásaink a megrendelővel és a kliensekkel való szoros személyes kapcsolatra, partneri együttműködésre alapulnak. Az tud szépen bánni másokkal, akivel szépen bánnak: erre az alapigazságra építünk a szervezeten belül is - a cég munkatársai egymással szemben elvárják, hogy tisztességesen, őszintén, egymást megbecsülve és segítve dolgozzanak. Célunk az örömteli munkahely megteremtése és fenntartása azért, hogy mások is érezzék saját maguk munkájában és önmagukban a szépséget, az erőt és az örömet.
Akkor tekintjük magunkat sikeresnek, ha képzéseinket, tanácsadásainkat követően önbizalommal és energiával telt résztvevők térnek vissza munkájukba, hogy ott önbizalommal és energiával teli gyerekeket, munkatársakat "teremtsenek" maguk köré. Üzletpolitikánkat a megoldásokra törekvő attitűd határozza meg, ezért választottunk magunknak egy egyetlen szóból álló, kompromisszumot nem ismerő vezérmondatot: Lehet.


Tevékenység

A cég tevékenysége elsősorban a közoktatás lényeges területeire irányul, de referenciái vannak az egészségügyi és szociális ágazatban, valamint a non-profit és az üzleti szférában is.


A közoktatásban a fenntartók számára segítséget nyújt:

 • az intézményhálózat hatékonyságának vizsgálatában
 • intézkedési tervek elkészítésében és felülvizsgálatában
 • a kötelező dokumentumok elkészítésében, felülvizsgálatában és ellenőrzésében
 • az intézmény- és vezetői értékelésben


Az intézmények rendelkezésére áll a közoktatás intézmények működésével, teljesítmény-menedzsmentjével kapcsolatos feladatainak tanácsadói segítésével a következő területeken:

 • rendszerépítés és bevezetés
 • stratégia tervezést
 • működtetés, szabályozás
 • munkatársi és vezetői teljesítményértékelés
 • mérési eredmények értelmezése
 • intézményi hatékonyságvizsgálat
 • átvilágítási feladatok
 • tervezési, szervezési feladatok segítése ( munkaterv, nem szakrendszerű oktatás stb.)
 • vezetői és pedagógus értékelési rendszer


Vezetők és pedagógusok számára ajánlunk:

 • vezetői tanácsadást (coaching)
 • egyéni, team és csoportszupervíziót: amely segít a szakemberek, vezetők, pedagógusok és más segítő szakmában dolgozók kliensekkel, szülőkkel való kommunikációs problémáiban, a munkahelyen a kollégák egymással való kapcsolatának javításában, vagy az intézmény és fenntartója, vezető és beosztottak közötti konfliktusok kezelésében. A szupervízió olyan problémafeldolgozó komplex akciótanulás, amely a résztvevők szakmai tapasztalatára építve növeli a szakmai hozzáértést és a személyes hatékonyságot
 • pedagógus továbbképzéseket akkreditált és rövidebb, legalább 5 órás formában. Új elem a cég tevékenységében az internetes e-Tréning továbbképzés, amely 2007 óta rendkívül sikeresen működik. Ez az új tanfolyami forma költségkímélő, kényelmes és hatékony.
back to top